Polityka prywatności

Ochrona danych w skrótowym ujęciu

Informacje ogólne

Poniższe informacje w uproszczony sposób pokazują, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się operator tej strony.

Jego dane kontaktowe są umieszczone w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Pobieramy przede wszystkim te dane, które nam Państwo przekazują. Mogą to być np. dane wpisywane w formularzu kontaktowym. Inne dane osobowe, podane przez Państwa dobrowolnie, zapisujemy i wykorzystujemy wewnętrznie do celów marketingowych.

Dane te nie są przekazywane stronom trzecim. Zgodę na to można wycofać w dowolnym momencie.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasz system IT podczas sesji na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są rejestrowane automatycznie w momencie, gdy wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych pobieramy w celu zapewnienia bezusterkowego korzystania ze strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy aktywności użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i przeznaczeniu zgromadzonych danych dotyczących Państwa osoby. Ponadto mają Państwo prawo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej i innych kwestiach dotyczących ochrony danych mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów zewnętrznych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej może być analizowana Państwa aktywność w internecie. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookie (ciasteczek) i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności w sieci odbywa się zazwyczaj anonimowo; aktywność taka nie pozwala na Państwa identyfikację. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informujemy w poniższej polityce prywatności.

Ogólne wskazówki i informacje na temat obowiązków

Ochrona danych

Operatorzy tych stron przykładają dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane te traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.
Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Zaznaczamy, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może nie być całkowicie bezpieczna, w związku z czym nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem stron trzecich.

Informacja o administratorze danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG
Kieler Straße 36a
25551 Hohenlockstedt, Niemcy

Telefon: +49 (0) 4826 – 8610-0

E-mail:

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Liczne operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam e-mail z wiadomością bez konieczności zachowania określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym. Dla naszego przedsiębiorstwa organem nadzorczym właściwym w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Niezależne Centrum ds. Ochrony Danych w Kraju Związkowym Szlezwik-Holsztyn w Kilonii (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein in Kiel)

Więcej informacji i dane kontaktowe na stronie:

https://www.datenschutzzentrum.de

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać, aby dane, które w sposób zautomatyzowany przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, były przekazywane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie przyjętym formacie możliwym do maszynowego odczytu. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, odbywa się to tylko pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu ochrony treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania ofertowe, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej, strona ta stosuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresowy przeglądarki zmieni się z „http://” na „https://” oraz po ikonie kłódki w pasku adresowym przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które przesyłają nam Państwo, nie są odczytywane przez strony trzecie.

Dostęp do informacji, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących regulacji prawnych mogą Państwo w dowolnym momencie żądać nieodpłatnego dostępu do informacji o swoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, w razie potrzeby mogą Państwo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej i innych kwestiach dotyczących ochrony danych mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.

Inspektor ochrony danych

Ustawowo mianowany inspektor ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa ustanowiliśmy inspektora ochrony danych.

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG
Hd. Inspektor ochrony danych
Kieler Straße 36a

25551 Hohenlockstedt, Niemcy

Telefon: +49 (0) 4826 – 8610-0

E-mail:  

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie (ciasteczka)

Strony internetowe wykorzystują czasami tak zwane pliki cookie (ciasteczka). Pliki te nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód, ani nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą optymalizowaniu naszej oferty, tak aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi w przeglądarce na Państwa komputerze.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu sesji na stronie internetowej są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty na stronie internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookie, niezbędne do komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych, wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na potrzeby świadczenia usług w sposób optymalny i wolny od usterek technicznych. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. do analizy aktywności w sieci), są one osobno omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca usług internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas w trybie automatycznym. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina przekazania zapytania do serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 zd. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesyłanych poprzez formularz kontaktowy, informacje i dane kontaktowe w nim zawarte są u nas przechowywane na potrzeby opracowania zapytania i na wypadek pytań późniejszych. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 zd. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam e-mail z wiadomością bez konieczności zachowania określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu zażądania przez Państwa ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub zakończenia celu ich przechowywania (np. po opracowaniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – zwłaszcza postanowienia dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na stronie

W ramach funkcji komentowania na tej stronie zapisywana jest oprócz komentarza informacja o czasie zamieszczenia komentarza, adresie e-mail oraz, jeśli komentarz nie zostanie opublikowany anonimowo, wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Zapisywanie adresu IP

W ramach funkcji komentowania na tej stronie zapisywane są adresy IP użytkowników zamieszczających komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich publikacją, dane te są nam potrzebne do podjęcia kroków na wypadek naruszenia prawa przez komentującego, np. poprzez zamieszczanie treści obraźliwych lub propagandowych.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i dane powiązane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki komentowana treść nie zostanie całkowicie usunięta lub gdy ze względów prawnych (treści obraźliwe itd.) komentarze należy usunąć.

Podstawa prawna

Zapisywanie komentarzy odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 zd. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam e-mail z wiadomością bez konieczności zachowania określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z niniejszego serwisu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Ta strona wykorzystuje funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki temu Państwa adres IP przed wysyłką do USA jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tego serwisu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z serwisu przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zablokować pliki cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak przy tym uwagę na fakt, że może to ograniczyć funkcjonalność serwisu. Ponadto można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP); w tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, blokujący pobieranie danych podczas przyszłych sesji: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i w ramach usługi Google Analytics stosujemy się do restrykcyjnych wymogów nakładanych przez niemieckie urzędy ds. ochrony danych osobowych.

Dane demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”.

Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby korzystającej ze strony internetowej. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby.

W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Piksel Facebooka

W ramach pomiaru konwersji nasza strona korzysta z Piksela Facebooka, narzędzia analizy zachowań użytkowników, którego oferentem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Narzędzie to umożliwia śledzenie zachowań użytkowników po kliknięciu przez nich reklamy w serwisie Facebook i przejściu do strony internetowej oferenta. Umożliwia to tym samym analizę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych oraz badania rynku, a także ich optymalizację w przyszłości.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie pozwalają one zidentyfikować tożsamości użytkownika. Firma Facebook zapisuje jednak i przetwarza te dane, co umożliwia powiązanie z profilem użytkownika i wykorzystanie danych do własnych celów reklamowych, zgodnie z zasadami Facebooka dotyczącymi danych. W ten sposób Facebook umożliwia przełączanie wyświetlanych reklam na stronach Facebooka oraz poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

W informacjach na temat ochrony danych na Facebooku można znaleźć więcej informacji na temat ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ponadto można wyłączyć funkcję remarketingu „Grupy niestandardowych odbiorców” w ustawieniach reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu należy być zalogowanym na Facebooku.

Jeżeli nie mają Państwo konta na Facebooku, reklamę spersonalizowaną Facebooka można wyłączyć na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek strony YouTube firmy Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W momencie wejścia na którąś z naszych stron z zainstalowaną wtyczką YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje wówczas informację o tym, która z naszych stron została przez Państwa otwarta.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, firma YouTube może przyporządkować Państwa aktywność w sieci bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Funkcję tę można zablokować przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 zd. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

W celu jednolitej prezentacji czcionek witryna ta używa tak zwanych czcionek Web Fonts firmy Google. Po wywołaniu określonej strony przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, że z Państwa adresu IP została wywołana nasza strona. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i estetyczną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 zd. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, komputer zastosuje czcionkę domyślną.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta poprzez interfejs API z Map Google. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z Map Google jest konieczne do zapamiętania Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na ten proces przesyłania danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych i ułatwienie wyszukiwania podanych na niej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 zd. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

MaxCDN (BootstrapCDN)

Nasze strony wykorzystują MaxCDN (BootstrapCDN), sieć CDN (ContentDeliveryNetwork) firmy NetDNA, LLC (3575 Cahuenga Blvd. West, Suite 330, Los Angeles, CA 90068, USA; „MaxCDN”). Sieci CDN pozwalają skrócić czas ładowania standardowych bibliotek JavaScript i czcionek, ponieważ pliki są przesyłane z szybkich, lokalnych lub mniej obciążonych serwerów.

Do firmy MaxCDN jest przy tym przesyłany Państwa adres IP. Obydwaj dostawcy korzystają z serwerów w UE, nie można jednak wykluczyć, że Państwa przeglądarka będzie korzystać również z serwerów poza UE. Treści naszego serwisu i komunikacja nie są obsługiwane przez CDN. Aby włączyć obsługę skryptów JavaScript w przeglądarce, można zainstalować w niej blokadę JavaScript. Więcej informacji na temat polityki prywatności dostawców można znaleźć na stronachhttps://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/ oraz https://www.maxcdn.com/legal/

Marketing internetowy i programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Operatorzy stron uczestniczą w programie partnerskim UE firmy Amazon. Na naszych stronach Amazon zamieszcza reklamy i linki do strony Amazon.de, dzięki czemu zarabiamy na zwrocie kosztów. Amazon wykorzystuje w tym celu pliki cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu Amazon wie, że kliknęli Państwo link partnerski na naszej stronie.

Podstawę prawną zapisywania tych plików cookie stanowi art. 6 lit. f RODO. Operator strony ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wyłącznie na podstawie plików cookie można określić wysokość jego wynagrodzenia.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez firmę Amazon zawiera polityka prywatności firmy Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.